zbarvení

Na stránce se pracuje, děkujeme za pochopení. Pokud nám chcete pomoci s rozšířením a upřesněním této sekce, prosím kontaktujte nás, děkujeme 🙂

Nejdříve je určitě dobré vědět, že Pagekon řasnatý se během dne a v závislosti různých vjemů „vybarvuje“. Díky tomu tedy rozlišujeme „Fired-up“ a „Fired-down“

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Patternless

Nejzákladnější barevné rozlišení je takzvané „Patternless“, kdy se bavíme o jednobarevném Ciliátovi. Boky i hřbet mají stejnou barvu. Většinou se jedná o „red“(červený), „brown“(hnědý), „yellow“(žlutý)

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Bicolor

Jedná se také o jednobarevnou formu, avšak hřbet má jiný odstín než boky Ciliáta, avšak stále stejnou barvou.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Flame

U zbarvení Flame už jasně vidíme jinou barvu hřbetu oproti bokům. Boky by měli být bez barevných map, ale né výlučně. Mezi flame se můžou řadit i jedinci s menšími barevnými mapami na bocích.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Tiger

Jak už podle názvu vyplívá, jedná se o zbarvení připomínající tygří pruhy. Toto zbarvení se rozděluje podle síly pruhování. U menších jedinců nemusí být zcela konečné, postupem růstu se může pruhování rozpadat, nebo zesílit. Tiger se pozná podle jasných proužků, táhnoucích se nepřerušovaně od hřbetu až k bříšku. Barevně jasně kontrastují s okolní barvou.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Brindle

Jedná se o podskupinu Tiger. Zde rozpoznáváme také proužky, ale méně nápadné. Proto označení Brindle (žíhání)

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Harlequin

Jednou z nejrozšířenejších zbarvení je Harlequin. Toto zbarvení se podobá zbarvení Flame. Podobně jako u Flame máme jednu barvu na těle, které říkáme základní a druhou barvu na hlavě, hřbetě, nohách a po stranách břicha. Pro pojmenování zbarvení udáváme jako první základní barvu, poté barvu map a vzorů po těle a označení Harlequin (např. Brown Cream HQ)

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Extreme Harlequin

U takového jedince nám barva na bocích dosahuje téměř až ke hřbetu jedince.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Halloween Harlequin

Toto zbarvení má základní barvu tmavě hnědou až černou a jako druhou barvu má jasně oranžovou.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Pinstripe

Další nejrozšířenější zbarvení je Pinstripe. U tohoto zbarvení se díváme hlavně na hřbet Pagekona. Na hřbetě rozpoznáme krásně viditelné většinou bílé linky, které nám hřbet ohraničují z obou stran.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Partial Pinstripe

Linka u takto označovaného jedince je značně přerušovaná.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

90-95% Pinstripe

Linka u takto označovaného jedince je téměř nepřerušená

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Full Pinstripe nebo 100% Pinstripe

Linka u takto označovaného jedince je naprosto bez přerušení – jinou barvu nesmí mít ani jedna šupinka v lince.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Phantom Pinstripe

Linka u takto označovaného jedince je naopak od ostatních tmavá a vyniká hlavně u světlého zbarvení. Tato linka nám podtrhává hřbet a není tedy přímo ohraničující, ale je umístěna těsně pod hřbetní linií.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Tri-Color Pinstripe

U tohoto zbarvení by měli být zastoupeny tři barvy jak název napovídá. V nejideálnějším případě by tyto barvy by měli být zastoupeny stejným dílem. Většinou se jedná o hnědou/černou barvu, žlutou/oranžovou barvu a bílou/krémovou barvu

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Dalmatin

Jedinec označovaný jako dalmatin má po těle jasně viditelné černé tečky, které jsou po jeho těle nahodile rozmístěné. Tento znak se může objevit u jakkoli zbarvených jedinců. Tečky se mohou objevovat během dospívání postupným svlékáním a můžete si jich všimnout až když je Pagekon dospělý.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Superdalmatin

Superdalmatin se vyznačuje značně vetším množstvím černých teček po celém těle. Teček může během dospívání přibývat.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Ink Spot Dalamatin

Zde se bavíme o superdamatinovi, jehož tečky jsou jakoby „rozlité“ do inkoustových skvrn. Těchto skvrn nemusí být mnoho, ale i tak se jedná o jedince označovaného jako „Ink Spot“

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Oil Spot Dalmatin

Skvrny u takových Ciliátu vypadají jako olejové, ale jejich barva není zcela černá. I během postupného svlékání jedince se skvrny nevybarvují do černa, ale zůstávájí šedivé.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Red Spot Dalamatin

Už podle názvu se bavíme o Ciliátovi, který má po těle červené tečky. Může se však stát, že se tyto červené skvrny objevují společně s černými. V tom případě se bere v potaz, kterých teček je více.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Lili White

Toto zbarvení má převahu bílé barvy hlavně po bocích a hřbetu s ocasem. Jedná se o vzácnější zbarvení, jelikož bílá barva se nemusí u potomků nikdy objevit. Čím více bílé barvy jedinec má, tím bude stoupat i jeho cena. Lili White se samozřejmě dále určuje podle druhého zbarvení například na Red, Orange, Brown až například na Phantom.

Red Lili White

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Dark Lili White

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Phantom Lili White

Zde nám převládá základní (většinou tmavá) barva a malý bílý proužek

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Axantic

Axantic je označení pro skutečně černé zbarvení. Černé a žádné jiné než černé (tmavě hnědá sem opravdu nepatří). Jelikož je už mnoho mutací, takové zbarvení se v chovech objevuje opravdu zřídka a je většinou potřeba zapátrat v zahraničí. Jedná se o nejvzácnější zbarvení u tohoto druhu.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress