Určení pohlaví

Určení pohlaví je ta nejjednodušší a současně nejtěžší věc se kterou se při chovu Pagekonů setkáváme. Ideální doba pro určení pohlaví je přibližně šest a více měsíců po vylíhnutí (přibližně 15 a více gramů). U takového jedince se určuje pohlaví podle viditelnosti hemipenisu a tím i pór. Takto rozeznáváme samce Pagekona. Samice hemipenis ani viditelné póry nemá a tím se krásně rozlišuje od samce.

U menších jedinců už to tak jednoduché nebude. Určit pohlaví u menších jedinců lze většinou již kolem 10gramů. Zde se zaměřujeme na viditelnost pórů, které u některých jedinců najít i dříve. Pokud jsou póry viditelné, jedná se o samečka(1.0). Pokud ne, jde o samičku(0.1). Pokud nelze určit pohlaví jedná se o neurčené mládě, které se označuje jako (0.0.x), kde „x“ znázorňuje počet mláďat. Jednou z možností je uchopit opatrně mládě do ruky a v dostatečném světle zkontrolovat pod kvalitní lupou oblast nad kloakou mezi stehny. Póry jsou vidět jako tečky na šupinkách, postavené krásně vedle sebe v řadě.